February 18, 2020
Home  »  Magazine  »  Arts & Entertainment  » Cover Stories  » Filmography »  Complete Filmography

Complete Filmography

All the films plus all the documentaries

Complete Filmography
outlookindia.com
-0001-11-30T00:00:00+0553

 
Pather Panchali
1955


 
Aparajito
1956


 
Parash Pathar
1958Jalsaghar
1958


 
Apur Sansar
1959


 
Devi
1960


 
Teen Kanya
1961


 
Kanchenjungha
1962


 
Abhijan
1962


 
Mahanagar
1963


 
Charulata
1964Two
1964Kapurush-O-Mahapurush
1965Nayak
1966Chiriyakhana
1967Goopy Gyne Bagha Byne
1968Aranyer Din Ratri
1969Pratidwandi
1970Seemabaddha
1971Asani Sanket
1973Sonar Kella
1974Jana Aranya
1975Shatranj Ke Khilari
1977Joi Baba Felunath
1978Hirak Rajar Deshe
1980Pikoo
1980Sadgati
1981Ghare-Baire
1984Ganashatru
1989Shaka Prashakha
1990Agantuk
1991


DocumentariesRabindranath Tagore 1961, Sikkim 1971, The Inner Eye 1972, Bala 1976, Sukumar Ray 1987

Next Story >>
Google + Linkedin Whatsapp

The Latest Issue

Outlook Videos